Bærekraft i sentrum

I Joyweek er vi opptatt av å ta ansvar for påvirkningen driften vår har på omgivelsene. Vi forsøker hele tiden å minimere utslippene våre og effektivisere energiforbruket vårt i alt vi foretar oss. Vi er stolte over å være bransjens ledende virksomhet innen bærekraft, og som kunde kan du være trygg på at vi gjør alt vi kan for å bidra til en bærekraftig fremtid for alle.

Bærekraft gjennomsyrer alt vi gjør

Vi er opptatt av å oppfylle FNs bærekraftsmål og ta i bruk ledende målemetoder. Vi foretar regelmessige målinger og kontroller for å kunne redusere og klimakompensere klimaavtrykket vårt ytterligere. Dette inkluderer naturligvis også produktene og tjenestene vi tilbyr til kundene våre.

FNs mål er våre mål

Å støtte opp om FNs bærekraftsmål er for oss en selvfølge. Vi jobber aktivt med fornybare energikilder og energieffektivisering (mål 7) i virksomheten vår. Å motvirke klimaendringer (mål 12) gjennomsyrer naturligvis alt vi gjør.

GHG-protokollen

Vi måler alle utslipp i henhold til GHG-protokollen. Greenhouse Gas Protocol er en internasjonal standard for hvordan virksomheter skal måle og rapportere om klimagassutslipp. GHG består av tre såkalte «scopes», der vi klimakompenserer for 100 prosent for scope 1, 2 og 3.

100 % klimakompensasjon

Vi klimakompenserer gjennom tredjepartsverifiserte prosjekter med Gold Standard -sertifiseringinnen fornybar energi, som tar for seg alt fra solenergi til omdanning av karbondioksid, blant annet i India og på Island.

«Vi er veldig begeistret for Joyweeks satsing på miljøet, og vi ser frem til å drive dette arbeidet fremover sammen med dem.»
Joel Nord Analyschef, Atmoz Consulting

En bærekraftig drift

Måten vi driver virksomhet på, er også en integrert del av helheten i vår tilnærming til bærekraft. Dette omfatter alt fra problemstillinger rundt innkjøp til forretningsetikk. Når det gjelder innkjøp, jobber vi aktivt med FNs bærekraftsmål, spesielt nummer 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst) og nummer 12 (ansvarlig forbruk og produksjon). Derfor er det ekstra viktig for oss å være nøye når vi velger hvilke leverandører vi vil samarbeide med.

Vi har også utviklet en egen Code of Conduct (basert på FNs Global Compact) når det gjelder forretningsetikk, for å veilede våre ansatte i å opptre med integritet og vise respekt for andre.

Vi vil gjenspeile samfunnet

Vi er svært opptatt av mangfold, inkludering og bærekraftig drift. På lang sikt er målet vårt at sammensetningen av ansatte i virksomheten vår, skal gjenspeile samfunnet som helhet. Vi har satt oss ambisiøse mål og bestemt at andelen kvinner og erfarne medarbeidere skal utgjøre minst 40 prosent av alle nye ansatte. Dette er en pågående prosess der vi kontinuerlig jobber for å øke bevisstheten internt om viktigheten av disse spørsmålene.

Vil du vite mer om miljøarbeidet vårt?

Vi forteller gjerne mer om hvordan vi jobber med bærekraft. Ta kontakt, så tar vi en prat om hvordan vi kan bidra til å redusere klimaavtrykket til bedriften din.