Joyweeks Varslingstjeneste

Joyweek streber etter en transparent bedriftskultur og et høyt nivå av forretningsetikk.

Derfor tilbyr selskapet en kanal for varsling som er åpen for alle. Vi oppfordrer deg til å rapportere til oss hvis du observerer eller mistenker noen ulovlige handlinger eller andre brudd. Det er viktig for oss å være klar over eventuelle brudd, forsømmelser, uetisk atferd eller mangler for å kunne gripe inn og rette opp antatte uregelmessigheter på et tidlig stadium.

Eksempler på uregelmessigheter kan være:

  • Mistanke om svindel, korrupsjon og hvitvasking
  • Brudd på økonomiske sanksjoner
  • Feilrapportering eller manipulering av informasjon eller regnskap
  • Trakassering, diskriminering og rasisme
  • Brudd på helse- og sikkerhetsforskrifter
  • Brudd på miljø- og menneskerettighetslover

 

Før du rapporterer

Du trenger ikke å ha bevis for mistanken, hendelsen, handlingen eller forsømmelsen, men for at vi skal kunne iverksette passende tiltak, må rapporten inneholde så mange detaljer som mulig. Vi vil understreke viktigheten av å bruke varslingstjenesten på en ansvarlig måte. Alle meldinger skal gis i god tro. Ingen anklager skal rettes med skadelig hensikt eller med viten om at anklagen er falsk. Misbruk av varslingstjenesten er et alvorlig disiplinbrudd. Hvis varsleren velger å avsløre sitt navn, vil det bare være kjent for dem som håndterer meldingen. En varsler som uttrykker en genuin mistanke eller bekymring risikerer ikke å bli utsatt for noen form for sanksjoner eller personlige ulemper som følge av rapporten. Det spiller ingen rolle om mistanken viser seg å være feil, forutsatt at varsleren har handlet i god tro.

I tilfelle mistanke om lovbrudd vil varsleren bli informert om at identiteten deres kan bli avslørt under rettsprosessen.

For å rapportere

Fyll ut skjemaet: Joyweekvarslingstjeneste

Varsleren vil motta en bekreftelse på mottak innen syv dager fra Compliance Officer hos Verso Capital Oy. Alle rapporter tas på alvor og vil bli behandlet konfidensielt. Innkomne rapporter vil bli grundig undersøkt for å sikre rettferdige og korrekte tiltak om nødvendig.

Eksterne rådgivere kan brukes konfidensielt om nødvendig. Varsleren vil få tilbakemelding på rapporten sin innen 90 dager.